Temel içeriğe atla

OK Recycled

OK Recycled sertifikalandırma programı

OK Recycled içerik sertifikalandırma programı, ürünlerin geri dönüştürülmüş içeriğinin hesaplanmasının koşullarını belirliyor. Bir üründeki ya da bir ürün grubundaki geri dönüştürülmüş içeriğin hem kütle denkliği kontrolüne hem de eşgüdümlü izlenebilirliğine dayanan programın çerçevesini EN 15343:2007 ve ISO 14021:2016 standartlarının gereksinimleri oluşturuyor.

OK Recycled programının amaçları

OK Recycled, 2019/904 sayılı AB Yönetmeliği ile gündeme gelen, belirli plastik ürünlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılmasına yönelik taleplere karşılık veriyor (örneğin, 2025 yılına kadar PET şişelerin en az %25 oranında ve 2030 yılına kadar tüm plastik şişelerin en az %30 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmesi öngörülüyor). Programın amacı, malzemelerin çevre dostu kullanımını özendirmenin yanı sıra şirketlerin ortaya attıkları çevreci reklam sloganlarına inandırıcılık kazandırarak sürdürülebilirlik vizyonunu ileriye götürmektir.

Geçerli olduğu şirketler

OK Recycled içerik sertifikalandırma programı, son ürünün tüketicilere ulaşmadan önce tedarik zinciri boyunca her türlü plastik malzemeler (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS vs.) için geçerlidir. Sertifikalandırma programı geri dönüştürülmüş malzemelerin hem kütle denkliği kontrolüne hem de eşgüdümlü izlenebilirliğine dayandığından, programdan her türlü malzemenin (plastik, alüminyum, kumaş ve kâğıt gibi) geri dönüştürülmüş içeriğinin saptanması için de yararlanılabilir. Bu durumlarda malzemeye özgü ilave gereksinimler ortaya çıkacaktır.

Geri dönüştürülmüş içeriğin hesaplanması

Ürünlerin geri dönüştürülmüş içeriği, yeterli bir teknik dokümantasyonla desteklenen bir yeterlik beyanıdır (tedarikçi beyanları da dâhil). ISO 14021:2016 standardı uyarınca ürünlerin geri dönüştürülmüş içeriği aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanıyor:

 

Geri dönüştürülmüş içerik  = Üründeki geri dönüştürülmüş plastik malzemenin kütlesi x 100
                   Üründeki plastiğin toplam kütlesi

OK Recycled sertifikalandırma programının faydaları

OK Recycled programının faydaları, geri dönüştürülmüş içerikle ilgili bilgilerin güvenilir, nesnel ve rahatlıkla belirlenebilir olması bakımından verdiği güvenceye dayalıdır. OK Recycled içerik sertifikalandırma programı ve logosu, kuruluşlara şu konularda yardımcı oluyor:

  • 2019/904 sayılı AB Yönetmeliğinin gündeme getirdiği taleplere karşılık verilmesi
  • ISO 14021:2016 uyarınca eko etiketlerle ilgili global mevzuat şartlarının yerine getirilmesi
  • Bağımsız bir üçüncü tarafça gerçekleştirilen sertifikalandırma sayesinde ürünlerin ayırt edilebilir olması
  • Profillerinin, sahip oldukları çevre bilinci bakımından yükseltilmesi
  • Marka değerinin arttırılması ve iş sahiplerine, tüketicilere ve diğer dış paydaşlara güven verilmesi
  • Tüketicilerin daha fazla şeffaflığa yönelik taleplerinin karşılanması
  • Sürdürülebilir bir topluluk oluşturma vizyonuna katkıda bulunulması

İletişim OK Recycled

OK Recycled hakkında daha fazla bilgi için lütfen bize bir e-posta gönderiniz: ok.recycled(at)tuv.at

  •  | Yazdır
to top